Toiminta

Säännöt

AMMATTIOSASTON TARKOITUS JA TOIMINTA

1. Ammattiosaston tarkoituksena on koota toiminta-alueellaan työskentelevät elintarvikealojen työntekijät Suomen Elintarviketyöläisten Liiton toimintaanelintarviketyöläisten työ- ja palkkaehtojen sekä yleensä taloudellisten, sosiaalisten,oikeudellisten etujen sekä yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi.

2. Osaston tarkoituksena on toimialueellaan 1. kohdassa tarkoitetuilla aloilla toimia jäsentensä työ- ja palkkaehtojen sekä yleisten taloudellisten, sosiaalisten ja oikeudellistenyhteiskunnallisten etujen parantamiseksi. Johtokunta määrittelee toiminta-alueen. Jospaikkakunnalla on useampi osasto, osastot sopivat keskenään toiminta-alueistaan. Jososastot eivät pääse sopimukseen asia ratkaistaan yhdessä liittohallituksen kanssa.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto:

a) toimii jäsentensä työ- ja palkkaehtojen parantamiseksi sekä valvoo työlainsäädännön, työehtosopimusten ja muiden työntekijöiden etuja turvaavien säännösten noudattamistasekä toteuttaa yhteiskunnallista edunvalvontaa;

b) avustaa jäseniään niissä tilanteissa, joista liiton säännöissä määrätään; c) järjestää kokouksia, koulutusta ja vapaa-ajan harrastustoimintaa;d) neuvottelee ja tekee esityksiä jäsenistöä koskevissa asioissa;e) toimii yhteistyössä muiden paikkakunnalla olevien järjestöjen kanssa.f) kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Elintarviketyöläisten Liittoonja sen aluejärjestöön.