Jäsenedut

 

Jäsenedut

SEL:n kautta tuleva jäsenetutiedote, (esim. SEL:n jäsenen edutlehtisestä ), lähetetään kirjallisena jäsenistölle vuosittain. SEL:n jäsenedut löytyvät liiton kotisivuilta www.selry.fi Sivuille pääsee edellä olevasta linkkiosoitteesta tai ammattiosaston kotisivujen linkkivalikosta.

1. SEL:n kesä-ja talvipäivät sekä ay-urheilukilpailut

Ammattiosasto tukee jäsenten osallistumisesta kesä-ja talvipäiville sekä ay-urheilukilpailuihin siten, että ammattiosasto järjestää tapahtumiin yhteiskuljetuksen tai korvaus yleisen kulkuneuvon mukaan ko. paikkakunnille ja maksaa päivärahaa urheilutapahtumiin osallistumisesta koko urheilupäivärahan edellyttäen, että osallistuja yöpyy myös tapahtuman aikana.

Muutoin suositellaan maksettavaksi puolet urheilupäivärahasta. Päivärahat edellyttävät osallistumista urheiluun. Mikäli kesä-ja talvipäivät sekä ay-urheilukilpailut järjestetään ammattiosaston omalla paikkakunnalla, niin urheilupäivärahaa ei makseta.

Osallistuminen varmistetaan urheilutapahtumien osanottajalistoista ennen korvauksen maksamista. Tapahtuman rahalliset korvaukset em. asiassa päättää johtokunta kulloisenkin tilanteen mukaan. Tapahtumiin ilmoittaudutaan thk:n pääluottamusmiesten kautta. Asia tarkistetaan vuosittain johtokunnan päätöksellä. Lisäksi talvi-ja kesäpäiville järjestetään ammattiosaston ilmaiskuljetus osanottajille.

2. Koulutustuki

Ammattiosaston jäsenen osallistuessa ammattiyhdistysliikkeen opistoissa koulutukseen niin jäsenelle maksetaan kulloinenkin voimassa oleva päiväraha tai puolipäiväraha ja muita korvauksia harkinnan varaisesti. Korvauksen saamiseksi koulutuksen hakeutuvan tulee toimittaa hakemus puheenjohtajalle, joka tekee ennakkopäätöksen asiassa ja lopullisesti asian vahvistaa johtokunta.

Muusta koulutustuesta päättää johtokunta hakemuksen perusteella ja ennakkoilmoitus asiasta tulee tehdä puheenjohtajalle jos jäsen on hakeutumassa muuhun kuin ay-opistojen koulutukseen. Suositus: jos kurssi on kaukana omalta paikkakunnalta, yli 200 km maksetaan alle kolmen päivän kurssista yksi päiväraha ja yli kolmen päivän kurssista kaksi päivärahaa viikolta. Selvennys; Asia tarkistetaan vuosittain johtokunnan päätöksellä.

3. Työväenlehtituki

Ammattiosasto tukee jäsentensä työväenlehti tilauksia johtokunnan päättämällä tavalla. Päätösasiassa tehdään vuosittain. Selvennys; Jäsenet tilaavat itse t-lehtensä. Uusien tilaajien tulee tilauksen yhteydessä ilmoittaa ammattiliitonsa ja ammattiosastonsa. Meidän tapauksessa näin; Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL r.y. / Seinäjoen Elintarviketyöläiset r.y. 052. Johtokunta tekee päätöksen asiasta vuosittain. Liittohallitus on muuttanut lehtisetelikäytäntöä niin että lehtiseteliä ei enää julkaista Elintae-lehdessä vaan palkansaajalehdet luetteloivat tilaajat ja lähettävät luettelon laskutuksen mukana liittoon. Luettelossa on jäsenen nimi, postiosoite, henkilötunnus ja ammattiosaston numero. Tämän jälkeen SEL myöntää jäsenille lehtiedun, joiden jäsenyys on kunnossa. Liiton postitus tarkistaa em. ehdot ja sen jälkeen lehtituki myönnetään. Lehtitukeen lisätään myös ammattiosaston lehtietuosuus, jonka palkansaajalehti laskuttaa ammattiosastolta.

4. Tangomarkkinat tai vastaava yleisötapahtuma

Ammattiosasto tukee jäsentensä osallistumista tapahtumaan johtokunnan päättämällä tavalla. Tapahtuman eri tilaisuuksista johtokunta valitsee vuosittain yhden tilaisuuden, johon pääsylipun hintaa tuetaan. Tuen määrästä päättää johtokunta. Jäsenelle on jäänyt omavastuuosuus, jonka johtokunta määrittelee vuosittain.

Provinssirock festivaali; Vuosittain Seinäjoella järjestettävä Provinssirock on ollut lipunhinnan osalta ammattiosaston tuen piirissä. Lipunhintaa on tuettu johtokunnan päätöksellä ja sitä on tarjottu ammattiosaston nuorille jäsenille. Jäsenelle on jäänyt omavastuuosuus, jonka johtokunta määrittelee vuosittain.

Kauhajoen Ruokamessut; Vuosittain pidettäviä Kauhajoen Ruokamessuja tarjotaan jäsenistön osallistumiskohteeksi ja pääsylipun hintaa tuetaan johtokunnan päättämällä tavalla.

Kuljetustuki; Työpaikkojen tuotanto-osastojen jäsenet, työpaikkojen jäsenryhmät voivat hakea kuljetustukea itse järjestämiinsä retkiin yms. tapahtumiin johtokunnalta. Tuen määrä on 25 euroa/ jäsen ja tuen katto on 500 euroa. Hakemukset tulee toimittaa kirjallisena puheenjohtajalle, josta ilmenee kuljetustuen tarpeen tarkoitus ja osallistujalista. Tuen myöntää ammattiosaston johtokunta.

Muut tilaisuudet ja tapahtumat

Ammattiosasto tukee harkinnan varaisesti jäseniensä osallistumista tapahtumiin ja tilaisuuksiin johtokunnalle osoitetun hakemuksen perusteella. Hakemuksen liitteenä tulee olla tapahtuman ohjelma ja kuitit kustannuksista. Tapahtumien luonne tulee liittyä ammattiyhdistystoimintaan.

5. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ohjesääntö 25-vuotisjäsenlomasta.

Ohjesäännön määräykset 25-vuotisjäsenlomasta

1. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 14. edustajakokouksen tekemän päätöksen mukaisesti Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL r.y myöntää 25-vuotta johonkin ammattiliittoon yhtäjaksoisesti maksavana jäsenenä kuuluneelle ja niistä viimeiset 10-vuotta Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n jäsenenä olleelle 5 päivän pituisen loman liittohallituksen määräämässä kotimaisessa lomakeskuksessa. Liitto maksaa puolihoidon ja edestakaiset matkat edullisinta matkustustapaa käyttäen.

2. Jäsen, joka haluaa käyttää edellisessä kappaleessa mainittua oikeuttaan, ilmoittaa tätä tarkoitusta varten laadittua ilmoituskaavaketta käyttäen liittohallitukselle viimeistään 2 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä lukien, jolloin oikeus loman saantiin on syntynyt. Myöhemmin haettua lomaa ei myönnetä. Loma saannin edellytyksenä on, että ennen loman alkamista jäsenyysaika ( 25-vuotta ) on tullut täyteen.

3. Vapaajäsen ei ole oikeutettu lomaan, mikäli hän on saavuttanut vapaajäsenoikeutensa ennen 1 ja 2 kohdan täyttymistä.

Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Jokaiselle jäsenelle myönnetään loman aikana kultainen ansiomerkki. Ellei hän halua lomaa käyttää, myönnetään kultainen ansiomerkki liiton toimiston kautta eri hakemuksella.

Selvennys; Ammattiosaston toimesta muistetaan kirjeellä niitä jäseniä, jotka saavuttavat 25-vuotisjäsenyyden. Tämän jälkeen jokaisen lomaoikeutetun tulee itse huolehtia jäsenloma-asian jatkotoimenpiteistä.

6. Vakuutusyhtiö Turvan jäsenetuvakuutussopimus

Ammattiosasto on solminut Vakuutusyhtiö Turvan kanssa vakuutusyhteistyösopimuksen. Sopimuksen perusteella jäsenistölle tarjotaan Turvan vakuutuksia. Vakuutusyhtiö Turva antaa vapaaehtoisista vahinkovakuutuksista keskittämisalennusta sekä osaston jäsenyysalennuksen pysyvänä jäsenyysetuna. Vapaaehtoiseen autovakuutukseen annetaan keskittämisalennusta ja jäsenyysalennus. Liikennevakuutuksiin annetaan pysyvyysalennus ensimmäisestä vuodesta lähtien.

Yhteistyössä Tapiola-vakuutusyhtiön kanssa tarjoamme omaisuudenhoito-,rahasto-ja henkivakuutuspalveluja. Henkivakuutuksella ( perusturva ) turvaat itsesi ja läheistesi talouden jos talouteesi tulee epävakaita aikoja. Säästövakuutuksella ( rahasto-omavara ) ja yksilöllisellä eläkevakuutuksella ( sisältää veroedun / rahasto-omaeläke ) varaudut omien tavoitteiden ja haaveiden toteuttamiseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Näistä em. vakuutuspalveluista saat tarjouksen myös Turvan edustajalta, Veli-Matti Kuiviselta.

Turvan yhdyshenkilö vakuutusasioissa on Veli-Matti Kuivinen puh. 040-5248635. Kuivinen antaa tarjouksen vakuutuksista teille pyynnöstänne ja hän on ensisijainen 052:n jäsenten linkki vakuutusasioissa

7. Yhteistyösopimus Nordea-pankin kanssa

Tarkista pääluottamusmieheltä Nordean tarjoukset.

 

8. Vaasan Leipomomyymälän tarjoukset

Seinäjoen Vaasan Oy tarjoaa  52:n jäsenilleen edun leipomomyymälään, jonka suuruus on 20% kaikista myymälän tuotteista. Edun saa näyttämällä jäsenkorttia.

10. Pirjon Pakarin tarjoukset

Pirjo Pakari tarjoaa 20 % alennuksen normaalihintaisista tuotteista ammattiosaston jäsenille, joissa on heidän tuotemerkkinsä. Jäsenkortti mukaan ostoksille. www.pirjonpakari.fi

10. Katsastustarjous

Etelä-Pohjanmaan Katsastusaseman tarjous ammattiosasto 52:n jäsenille määräaikaiskatsastuksesta henkilö-tai pakettiautoille.