Historiaa

Lyhytesittely Seinäjoen Elintarviketyöläisten historiasta

Ammattiosasto on toiminut 82 vuotta Seinäjoen seudulla.

"Seinäjoen Elintarviketyöläisten os. 52:n historia on hyvin tyypillinen ammattiosaston historia. Sodan jälkeisinä vuosina käynnisteltiin ammattiyhdistystoimintaa laajasti maassamme. Voimakas teollistumisen kausi siirsi ihmisiä yhä enemmän vieraalle töihin. Työnteon kulttuuri eli valtavaa murrosta. Teollistuminen ja kaupungistuminen olivat alkuvaiheessa, joka kasvatti työläisväestöä, jonka tuli aika myös puolustaa entistä voimakkaammin omaa toimeentuloaan ja samalla myös ihmisarvoaan”.

Osaston perustamiskokous

”Seinäjoen Elintarviketyöläiset ry. os. 52 perustettiin 19.1.1938 Seinäjoella pidetyssä kokouksessa. Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko Luhtanen ja sihteerinä Aune Kallio. Luhtanen tuli tuolloin valituksi myös osaston puheenjohtajaksi, jota tehtävää hän hoiti vuoteen 1950 saakka. Ensimmäinen sihteeri osastolle saatiin Aune Kalliosta. Muut toimikunnan jäsenet olivat Toini Luhtainmäki varapuheenjohtaja, Elsa Matilda Knuuttila, Martti Salomon Ranta ja Mirjam Kyllikki Nordberg.

Yhdistysrekisteriin paperit toimitettiin 15.2.1938, josta ne palautettiin Seinäjoelle 16.3.1938 - Tosin jo 1920-luvun lopulla oli tässä kaupungissa elintarviketyöläisten ammattiosasto joka kuitenkin jouduttiin lakkauttamaan maamme silloisten vaikeiden olojen takia… Osaston alkuvuosille oli tyypillistä, toimikuntien naisvaltaisuus. Naisvaltaisilta leipomoilta ja meijereistä naiset saivat äänensä kuuluviin. Itikan teurastamon ammattiyhdistystoiminnan viritessä suuren työpaikan miesvaltaisuus alkoi näkyä myös toimikuntien koostumuksissa. Alkuvuosien jäsenmäärä oli kovin vaihteleva”.

Palkkatyöläinen 16.1.1948 Lehtileike

"Seinäjoen elintarviketyöläisille oli tk. 7 pnä tavallista juhlavampi vuosikokous, joka vietettiin osaston 10-vuotistoiminnan merkeissä. Kokoukseen oli saapunut vallinneesta pakkasesta ja lumipyrystä huolimatta varsin runsaasti osaston jäseniä. Avauspuheessaan osaston puheenjohtaja Jaakko Luhtanen lyhyesti luonnehti osaston toimintaa osoittaen samalla, että osaston toiminnassa on mukana jo suuri enemmistö paikkakunnan elintarvikealojen työläisistä ja että osaston avulla on saavutettu etuja alan työläisten työ-ja palkkausoloihin.

Liiton sihteeri puheessaan selosti niitä tehtäviä, joita liitollamme ja yleensä ammattiyhdistysliikkeellä kuluneena kymmenvuotiskautena on ollut suoritettavanaan. Lopuksi hän lausui osastolle ja sen jäsenille kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja toivomuksen, että sama hyvä yhteishenki säilyisi edelleenkin - Tämän jälkeen toimitettiin toimikunnan ja huvitoimikunnan jäsenten vaalit sekä valittiin osaston edustajat erinäisiin muihin tehtäviin, minkä jälkeen juotiin oikeat kahvit omien "paakarien" paistamien pullien kera”. - Sihteeri-

Ote kunniapuheenjohtaja Talasmäen muisteluista historiikissa

…”Yksi merkittävimmistä saavutuksista liha-alojen ammattiosastossa on mielestäni se, että Niilo Kivelän johdolla 1962 neuvoteltiin Seinäjoen Osuuspankin kanssa jäsenmaksuperintäsopimus. Sopimus pelasi siten, että Itikka maksoi siihen aikaan kaikki palkat Seinäjoen Osuuspankkiin, joka toimitti ne edelleen kunkin työntekijän pankkiin ja tässä vaiheessa pankki peri jäsenmaksun. Mielestäni Seinäjoen Liha-alojen ammattiosasto oli tässä suhteessa aikaansa edellä, koska vasta 1968 tehdyssä Liinamaa 1 sopimuksessa tuli jäsenmaksuperintäsopimus. Tällainen ammattiosastokohtainen perintäsopimus helpotti huomattavasti jäsenmaksujen maksamista eikä myöskään tarvinnut suorittaa ns. käsiperintää eikä näin ollen myöskään ollut rästiläisiä”…

Historiasivun muokkaus: Pentti O. Pohjola