« aihelistaan

yyteet


 • nimimerkki

  aina mun pitää

  3.3.2015 klo 17:40
  Miksi elintarviketyöläistenliitto ei ole asettanut ylityökieltoa Atrian sikaleikkaamoon vaikka siellä on yt neuvottelut meneillään??

 • nimimerkki

  Aina sun pitää

  3.3.2015 klo 20:01
  Ylityökielto on ammatillisesti järjestäytyneiden työntekijöiden käyttämä työtaistelumuoto, jossa noudatetaan pelkästään säännöllistä työaikaa eikä yli- ja/tai lisätyötä tehdä. Ylityökiellolla pyritään vauhdittamaan neuvotteluja. Kielto annetaan usein keskitetysti koko toimialalle. Se on voimassa toistaiseksi ja koskee kiellon asettaneen liiton jäseniä.

  Ylityö on aina vapaaehtoista, joten työnantajalla on velvollisuus pyytää työntekijöiltä suostumus ylityön tekemiseen. Jokaisella työntekijällä on lain mukaan oikeus kieltäytyä ylityön tekemisestä. Tässä suhteessa työsuhteen ehtoja ei rikota ja näin ollen myös muut kuin liiton jäsenet voivat halutessaan kieltäytyä ylitöistä ja tukea sopimuksen syntymistä.

 • nimimerkki

  Tuuli heiluttaa huulia

  19.3.2015 klo 18:24
  AKT:lle voitto EU-tuomioistuimessa
  17.3.2015

  Vuokratyövoiman käyttöä saa rajoittaa

  Vuokratyövoiman käytön rajoittaminen työehtosopimuksella on Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan hyväksyttävää. EU-tuomioistuimen päätöksen taustalla on AKT:n työtuomioistuimessa nostama kanne.

  EU-tuomioistuin julkisti tänään tuomion Shell Aviation Finlandin vuokratyövoiman käyttöä koskevassa kiistassa. Tuomion mukaan yleissitovan työehtosopimuksen kielto käyttää vuokratyövoimaa pysyväisluonteisesti vakituisen henkilökunnan rinnalla ei ole EU:n vuokratyödirektiivin vastainen.

  SAK:n ja ammattiliittojen EU-edunvalvontaprojektin lakimies Jari Hellsten pitää ratkaisua merkittävänä koko Euroopan kannalta.

  Tuomion mukaan kansallisella tuomioistuimella ei ole velvollisuutta jättää soveltamatta kansallisen oikeuden säännöksiä ja määräyksiä, vaikka ne sisältäisivät direktiivin vastaisia vuokratyön käytön kieltoja tai rajoituksia. Siten esimerkiksi suomalaisen tuomioistuimen on perustettava päätöksensä sitovaan työehtosopimukseen, vaikka se sisältäisi vuokratyötä koskevia rajoituksia.

  EU-tuomioistuin linjaa vuokratyödirektiivin koskevan ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, joita Suomessa ovat eduskunta ja hallitus. Vain näillä on tarkasteluvelvoite sen varmistamiseksi, että mahdolliset vuokratyön käyttöön liittyvät kiellot ja rajoitukset ovat perusteltuja.

  Tuomio merkitsee, ettei EU:n perusoikeuksiin kuuluvaa työmarkkinaosapuolten neuvotteluoikeutta voi rajoittaa vuokratyödirektiivillä, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliittoa AKT:tä EU-tuomioistuimessa edustanut Jari Hellsten toteaa.

  EU-tuomioistuimen päätöksen taustalla on AKT:n työtuomioistuimessa nostama kanne. AKT nosti vuonna 2012 kanteen Shell Aviation Finland Oy:tä ja työnantajaliitto Öljytuote ry.tä vastaan, koska Shell oli käyttänyt vuokratyöntekijöitä pitempiaikaisesti ja rikkoi näin liiton mukaan työehtosopimusta.

  AKT:n solmima yleissitova säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimus rajaa vuokratyövoiman käytön muun muassa työhuippujen tasaamiseen. Samanlainen rajaus on monissa muissakin SAK:laisten liittojen työehtosopimuksissa. Rajaus perustuu SAK:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n väliseen yleissopimukseen.

  - EU-tuomioistuimen päätös on erittäin merkittävä kannanotto yleissitovien työehtosopimusten ja työntekijöiden oikeuksien puolesta. AKT tekee jatkossakin yleissitovia työehtosopimuksia, korostaa EU-tuomioistuimen linjaukseen tyytyväinen AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen.


  Miksi vuokratyövoima on ollut sikaleikkaamossa pian 10 vuotta kokoajan , eikö tässä rikota työehtosopimusta niin kuin AKT:ssa ?
  Vai onko Atrialla oma laki vai eikö luottamus henkilöt uskalla tehdä aloitetta tähän päätökseen nojaten , miksi vuokratyövoima kuuluu YT:n piiriin , eikö sen pitäisi lähteä ensimmäisenä eikä olla tasa arvoisessa asemassa vakituisten työntekijöiden kanssa jos kerran EU tuomioistuin on antanut ennakkopäätöksen AKT:lle. Pitäisihän sen koskea SEL:liäkin.

 • nimimerkki

  Alipalkattu sikarumbassa

  3.5.2015 klo 18:49
  Ei ulos marssia ei koskaan sikaleikaamossa ei ole ollut koskaan kunnon luottamus miestä, aina ollaan HERROJEN kas, milloin missäkin kekkereissä... Kohta lentää porukkaa ulos ja luttamus henkilöt katsoo videolta uudn leikkaamon rakennus puuhia ja antavat kaiken tuen HERROILLE?????

 • nimimerkki

  lapua

  24.7.2015 klo 16:44
  Kun saatihin ilimootus notta kahareksankymmentä ukkoa saa loparit, miksi ei järjestetty eres ulosmarssia?

 • nimimerkki

  Ari Honkaniemi

  26.7.2015 klo 11:33
  YT- eli yhteistyöneuvottelut ovat muutakin kuin irtisanomispalavereja. Atrian sikaleikkaamon tapauksessa työnantaja on ottanut työntekijät mukaan suunnittelemaan uutta sikaleikkaamoa jonka takia yt-neuvottelut ovat tavanomaista pidemmät. Ta voisi olleensa tyly käydä ko. neuvottelut kuuden viikon aikana jolloin työntekijöiden vaikuttamis mahdollisuudet olisivat vähäiset.
  Ulosmarssit ja ylityökiellot ovat tässä tapauksessa ylimitoitettuja koska ketään ei ilmoituksen mukaan olla irtisanomassa, ainoastaan sijoittamassa muille osastoille sekä vähennys tarpeeseen kuuluu myös vuokrafirman työntekijät ( n. 35 henkeä ).
  Kysymys kuuluukin, että onko ylipäätään tarvetta sijoittaa ketään muille osastoille jää vain sikaleikkaamon valmistuttua nähtäväksi. Sikaleikkaamon ikärakenne on jo nyt sellainen, että luonnollinen poistuma on suurta. Epäilen, että jos sika tilanne pysyy tällaisena niin työntekijä määrä luonnollisen poistuman kautta säilyy samana uuden leikkaamon valmistuttua...
  Nyt jo on henkilöitä jotka ovat ilmoittaneet halukkuuttaan jäädä ns. työttömyysputkeen. Näille henkilöille voi tulla suurena pettymyksenä, että ta ilmoittaa ettei se nyt vaan käy koska ei ole korvaavia työntekijöitä mutta nämä asiat jää nähtäväksi.
  Nimimerkkillä Lapua, ilmeisesti haluaa säilyttää myös vuokrafirman henkilöt Atrian vahvuudessa??!!

 • nimimerkki

  lapua

  27.7.2015 klo 09:47
  Ei halua

 • nimimerkki

  lapua

  2.8.2015 klo 18:20
  Loistava taktiikka ta:lta, luottanusmiehet aseettomia ja Honkaniemi vaan arvelee ja spekuloi

 • nimimerkki

  mitäh?

  6.9.2015 klo 12:52
  Ei kai Honkaniemi uuden sikaleikkaamon suunnittelun takia YT-neuvotteluja olis tarvinu aloittaa?? Eiköhän ta varmista yt-menettelyllä sen että voi vielä luonnollisen poistuman jälkeen irtisanoa väkeä jos tarvii! Ta ilmoitti vähentävänsä 80 henkilöä sikaleikkaamosta, tämä sana"vähentää" tarkoittaa takuulla myös tarvittaessa irtisanomisia! Taitaa olla luottamusmiehillä vähä liian ruusuinen kuva tulevaisuudesta!

 • nimimerkki

  Ari Honkaniemi

  7.9.2015 klo 13:42
  Ensiksi, en ole luottamusmies joten voin katsoa ruusuisesti tulevaisuuteen.
  Kyllä näin pitkät yt-neuvottelut on uuden leikkaamon suunnitteluun tarkoitettu. Ta on perustanut työntekijöistä koostuvia työryhmiä uutta leikkaamoa hiomaan.

  Jos TA suunnittelee pelkkiä irtisanomisia niin ne voisi hoitaa kuuden viikon yt-neuvotteluilla. Yt- neuvottelut voi sisältää muutakin kuin irtisanomisia vaikka ne ovat tulleet tutuiksi nimenomaan irtisanomisista.

 • nimimerkki

  mitäh?

  7.9.2015 klo 20:47
  Näköjään jollakin muullakin kuin luottamusmiehillä on kovin ruusuinen kuva tulevaisuudesta Atrian sikaleikkaamossa. Vapaamuotoisia neuvotteluja työtään ja työolojaan koskevissa asioissa voidaan käydä työnantajan kanssa ilman yt-neuvotteluja koska tahansa. Sikatilanne tulevaisuudessa on epävarma ja sen tietää Atrian herratkin. Meneillään olevalla yt-menettelyllä ta varmistaa sen että voi tarvittaessa antaa ylimääräisille työntekijöille ensi keväänä/kesällä kenkää. Kyllä pitää olla melko sinisilmänen jos ei ota mahdollisia irtisanomisia huomioon. Herääkin kysymys millä strategialla luottamusmiehet näitä neuvotteluja käyvät? Kysymykseen vastatkoon luottamusmiehet.

 • nimimerkki

  Mauno Lemettinen

  9.9.2015 klo 09:13
  Neuvotteluesityksessä 20.1.2015, joka on ollut ilmoitustauluilla ja taukohuoneissa, on maininta "A-Pekoni Nurmo Oy:ssä aloitetaan yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Tämän seurauksena A-Pekoni Nurmo Oy:ssä voidaan päätyä korkeintaan 80 työntekijän irtisanomisiin."
  Strategiana on se, että mahdollisimman vähän tulisi irtisanomisia tai ei ollenkaan, kun otetaan huomioon alihankinta, luonnollinen poistuma ja mahd. eläkeratkaisut.

 • nimimerkki

  mitäh?

  9.9.2015 klo 19:06
  Ja Honkaniemen mukaan (kommentti 26.7) ketään ei olla irtisanomassa, hohhoijaa!

 • nimimerkki

  Ari Honkaniemi

  11.9.2015 klo 09:08
  hohhoijaa! Myönnän virheeni, käsitin uudelleen sijoittamiset talon sisällä tapahtuviksi mutta ei se kantaani muuta. Tuskin irtisanomisia tulee mutta nimenomaan uudelleen sijoittamisia tulee talon sisällä eri osastoille.

  Tehdään diili lapua ja mitäh; Jos irtisanomisia tulee myönnän sinisilmäisyyteni tällä palstalla ja jollei niitä tule niin te omalla nimellä myönnätte haukkuneenne väärää puuta. Sovittu!!
  Irtisanomisiin ei lasketa jos tarjottua työtä ei vastaanoteta ja sen seurauksena tulee irtisanominen.

  Näitä asioita kyllä voi puhua luottamusmiehille ja pääluottamusmiehelle suoraankin, oman mielipiteen voi ja pitääkin ilmaista eikä raukkamaisesti huikkia nimimerkin takaa jollain keskustelupalstalla. Nämä keskustelussa olleet asiat ovat olleet aiheellisia kysymyksiä ja kysymällä ne ao. ne selviää. Mielestäni nimimerkin takaa kyselyihin ei luottamusmiesten oikein tarvitsisikaan vastata.

 • nimimerkki

  mitäh?

  18.9.2015 klo 15:15
  No niin, Honkaniemi sitten alentui nimittelylinjalle! Oliko esim. Urho Kekkonen raukka kun kirjoitti useallakin eri nimimerkillä? Eikös se ole parempi että näitä aiheellisia kysymyksiä käsitellään tälläkin palstalla, tuleepahan asiat kaikkien tämän palstan lukijoiden tietoisuuteen? Ja mitä tulee nimimerkin käyttöön se on tälläkin keskustelupalstalla sallittua vaikka joitain se närästääkin! Joten Honkaniemi voi työntää diilinsä sinne mistä se on tullutkin!

 • nimimerkki

  mitäh?

  21.9.2015 klo 17:35
  Ja minkähän takia vastineeni Arin kirjoitukseen on julkaisematta? "Suomen lain, kansainvälisen tekijänoikeuslain jne...", nämä kriteerit siinä kirjoituksessa eivät täyttyneet joten tuota pykälää on turha minulle tuputtaa! Herääkin kysymys mikä on todellinen syy ja onko Honkaniemellä joku erioikeus nimitellä raukoiksi nimimerkillä kirjoittavia?

 • nimimerkki

  Ari Honkaniemi

  24.9.2015 klo 10:43
  Jaa mitäh on palannut lomalta virkistyneenä! Hienoa!! Sinulla ego on kunnossa kun voit verrata itseäsi tasavallan päättäjiin.

  Osuit asian ytimeen. Kyllä tämä palsta on on tarkoitettu ajankohtaisiin keskusteluihin ja ko. keskustelu on aiheellinen.
  Ko. keskustelu on sellainen jossa en näe mitään syytä keskustella nimimerkin takaa jollei halua olla yltiö kriittinen ja heittää nimimerkin varjoista piikkejä nimellä kommentoivia henkilöitä kohtaan. Nimimerkillä kirjoittelu on sallittua mutta tässä asiassa en näe siihen mitään syytä.

  ps. diili on edelleen voimassa.

 • nimimerkki

  mitäh?

  25.9.2015 klo 19:19
  Toki voin VERRATA itseäni Kekkoseen ja aivan varmasti hopealle jään, en ole kuitenkaan RINNASTANUT itseäni Arin mainitsemiin tasavallan päättäjiin. Joten Ari voi tykönään pohdiskella näiden termien merkitystä ja eroja. Ja nimimerkillä kirjoitan niin kauan kuin se tällä palstalla on sallittua vaikkakin se korpeaa monia. Diilin osalta olen edelleen samaa mieltä kuin aikaisemminkin. Jään odottamaan ensi kevään tapahtumia ja Atrian ratkaisuja.

  ps. no oliko se Kekkonen raukkamainen?


 • nimimerkki

  Out of space

  28.9.2015 klo 07:55
  Kekkonen rokkaa ja Kekkonen kalastaa laulettiin laulussakin eli mökkielämä näköjään tekee tehtävänsä! Jännityksellä seurataan vedonlyönnin kehittymistä ja diilin toteutumista. Onko tähtikeulan lailla kirjoittava Mitäh?-nimimerkki valmis tulemaan esiin kevään aikana?

 • nimimerkki

  Erkku

  30.10.2015 klo 18:55
  Sikaleikkaamon luottamus miehet ovat kuin pukki ja tonttu Jussia tarvittaisiin.

 • nimimerkki

  Tähtikeula "ISO"

  2.12.2016 klo 08:26
  No nyt esiin nimimerkin takaa "mitäh? " ! Honkaniemi on voittanut DIILIN ! Onnea Arille !
  - Ei yhtään irtisanomisia .
  - Uutta väkeä palkattu , kymmeniä.
  PS. Taitaa jotkut muut olla "vellihousuja" kun ns.luottamusmiehet , oikein alkaa tympimään nuo sanan helinät , lietsotaan turhaan työympäristöä , ole sanojen mittainen "MIES".

 • nimimerkki

  Obo

  8.12.2016 klo 17:44
  Ylläpitäjä on muokannut tätä viestiä.
  Voehan vinetto....ei meidän matkamiesten asioita hoidettukaan...työsuojeluasiamiehen tittelin saa heittää roskiin samoin kun luottamusmiesten.

 • nimimerkki

  mitäh?

  14.12.2016 klo 11:25
  Nimimerkki Tähtikeula "ISO"! Jos satsaisit hieman enemmän luetun ymmärtämiseen huomaisit että Honkaniemi on tehnyt yksipuolisen diilin. Oletkos Atrian herroja muistuttanut työympäristön turhasta lietsomisesta kun aikoinaan ilmoittivat mahdollisista irtisanomisista?

 • nimimerkki

  Vaasan mies

  16.11.2017 klo 20:45
  Kyllä oli naurettavat YT:eet Atrian sikaleikkaamossa , 80 henkilövuotta piti vähentää tuli 100 henkilötyövuotta lisää työpaikkoja. Eikö oikeasti Atrian johtoporras osaa laskea , naurettavat yt neuvottelut . Lietsottiin työväkeä irtisanomisilla ja jopa onnekkaat siirtyivät toisille osastoille töihin , ja nyt on pulaa työntekijöistä . Olen kuullut että ne jotka ovat selviytyneet sieltä leikkaamosta pois ovat onnellisessa asemassa, onko se uusi leikkaamo niin paska paikka nykyään ? Meinataanko siellä polkea työläisten palkatkin , voi voi tuota nyky ahneutta ! Toivottavasti seuraava johtaja polvi osaa jo laskea Atriallakin , onneksi saitte suunnitella hyvässä yhteistyössä sitä uutta leikkaamoa , naurettavaa sekin ! Kyllä Atrian alamäki on lähtenyt käyntiin lihan osalta , asiakkaat moittivat huonoksi , ei sitä tarvitse montaa kertaa pettyä kun ostaa toisen firman tavaraa ! Yrittäkää pitää työpaikoista kiinni sillä en omalta osaltani enää aio pettyä huonoihin tuotteisiin !
« aihelistaan

Osallistu keskusteluun

tai aloita uusi keskustelu »

Roskapostin esto ei onnistunut. Ole hyvä ja yritä uudelleen.
yyteet

Tälle keskustelupalstalle kirjoitetut viestit julkaistaan palstalla vasta ylläpitäjän hyväksymisen jälkeen.